top of page

Aanleveren aan GS1 datapool

ISA helpt met aanlevering van gevaarlijke stoffen data aan GS1. In het juiste format, snel en met hoge datakwaliteit.

gs1.jpg

Wetgeving per product kennen

De ISA PA-Quickscan geeft een betrouwbare inschatting per product welke wet-en regelgeving van toepassing is.

Aanleveren CLP voor webshop

ISA zorgt dat uw webshop of die van uw klant voldoet aan CLP-wetgeving. Altijd up-to-date de vereiste gevareninformatie. 

UFI code nodig?

ISA vertelt u precies of uw producten een UFI-code nodig hebben. Binnen no-time weet u per product of UFI verplicht is. 

Datakwaliteit op orde hebben

ISA controleert uw documentatie en data op volledigheid en conformiteit aan wettelijke eisen voor gevaarlijke stoffen.

Diensten voor leveranciers

bottom of page