top of page
Het vernissen van de Deck
Gevaarlijke stoffen & bouwproducten informatie makkelijk en toegankelijk beschikbaar
voor uw producten en processen

Het transporteren, opslaan en verkopen van producten met chemische stoffen eist kennis van de producten. Maar: hoe ken je de risico’s van 200 tot meer dan 100.000 verschillende producten? Het ‘officiële’ antwoord is ‘kijk op het veiligheidsinformatieblad’ (SDS). Waar vind je die voor alle producten? En als je het SDS hebt, hoe weet je dan wat je doen moet? Alleen een getrainde lezer kan dit uit een SDS aflezen. ISA lost dit op door in begrijpelijke taal risico’s te presenteren en overzichten te maken. Voor (arbeids)veiligheid maakt ISA bijvoorbeeld werkplekinstructiekaarten (WIK's) met risicoinformatie. Voor transport en opslag geeft ISA overzichten gebaseerd op ADR gegevens. Hierdoor kunt u zien welke acties er nodig zijn om te voldoen aan opslag of transporteisen. Of het nu gaat om vragen van consumenten, brandweer of milieu-inspecteurs, ongelukjes met lekkende producten of een inkoopbeslissing: alle relevante informatie is per product in ISA te vinden. 

productinformatie
1. Productinformatie op orde 

 

 • Uw operatie is compliant aan Europese regels zoals REACH, CLP, ADR en CE- markering. Daarnaast bovendien alle Nederlandse en/of Belgische nationale regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen en bouwproducten.

 • Uw bedrijf opereert brandveilig, medewerkers werken (arbo)veilig en kunnen incidenten voorkómen

 • Positieve en degelijke beeldvorming bij uw klanten en inspectiediensten. U heeft uw zaakjes voor elkaar en voorkomt imagoschade en boetes

 • Maatschappelijk Verantwoordelijkheid Ondernemen door een goed geïnformeerd inkoopbeleid

 • Makkelijke doorlevering van gegevens in de keten aan logistieke- of handels partners

veilig weren
2. Veilig werken makkelijk              gemaakt

 • Met volledige en gecontroleerde informatie kunt u de juiste maatregelen nemen voor veilige opslag, transport, en verkoop

 • Alle veiligheidsinformatiebladen (SDS) en daaruit afgeleide werkplekinstructiekaarten (WIK) beschikbaar

 • U kunt juiste instructies en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) geven aan het personeel op de werkvloer

uniek platform
3. Unieke software, webportaal & app

 

 • Database met 5 miljoen unieke producten, tienduizenden actuele documenten (SDS, DoP, HID, TF)

 • Productinformatie in Frans, Engels, Duits en Nederlands

 • 2.500 leveranciers, die via ISA hun wettelijk vereiste documenten beschikbaar stellen (SDS en DoP)

 • Opbouw, controle en doorlevering van datasets conform GS1-standaarden

 • Connectiviteit met andere datapools en gegevens vragende systemen (zoals webshops) wordt geborgd (API, FTP)

financieel voordelig
4. Financieel voordelig door synergie

 

 • Met ons platform bent u kosteneffectief door het delen van niet-concurrentiegevoelige productgegevens met andere ISA-gebruikers

 • Expert ondersteuning

 • ISA adviseurs zijn uw kennispartner, altijd up-to-date

 • ISA signaleert op tijd relevante veranderingen in wet- en regelgeving en vertalen dit naar uw situatie

bottom of page