top of page

Kwaliteitscontrole

documenten en data

Quintens kan uw data en SDS-bestanden beoordelen op volledigheid en consistentie. We toetsen dan of het SDS compliant is. We doen een check op onderlinge consistentie van ADR-, CLP- en HSE-gegevens, conform geldende wettelijke eisen. Vastlegging van ‘anomaly codes’ en kwaliteitsindicatoren van het dossier, inclusief advies over aanpassingen is ook mogelijk. Uitgangspunt is om compliant te zijn volgens REACH format.

Input: CSV file / Excelbestand of API-koppeling met EAN-codes en URL naar PDF van SDS.

Output: CSV file / Excelbestand of API-koppeling met de voor gevaarlijke stoffen relevante datavelden ten behoeve van de retailer en een set extra datavelden die u in staat stellen het SDS zo nodig of gewenst te verbeteren.

bottom of page