top of page

UFI code 

De UFI staat voor ‘unieke formule-identificatie’ en is een unieke alfanumerieke code, die bedoeld is
om mensenlevens te redden als het gaat om het (verkeerd) gebruik van gevaarlijke stoffen. Als
mensen worden blootgesteld aan het product, kan de UFI-code op het etiket de vergiftigingscentra
helpen snel te identificeren om welke stoffen het gaat. Vervolgens kunnen zij artsen het juiste advies
geven voor adequaat handelen. Een UFI-code MOET gebruikt worden bij producten met gevaarlijke
stoffen voor de gezondheid. Een UFI-code MAG ook gebruikt worden voor producten, die alléén
milieu- of niet gevaarlijk zijn. De verplichting voor de UFI-code is opgenomen in artikel 45 van de
Europese CLP verordening (Classifying, Labeling and Packaging) en daarmee voor alle bedrijven
verplicht.

Quintens kan uw helpen om 

1) te identificeren voor welke producten UFI nodig is

2) UFI code te genereren 

bottom of page