top of page

Werkplekinstructiekaarten (WIK)

Hoe zorgt u dat uw werknemers veilig kunnen werken en dat u bij controles voldoet aan alle arbo eisen?

Met ISA heeft u de juiste informatie makkelijk beschikbaar voor uw werknemers. Met het vastleggen van informatie uit het veiligheidsinformatieblad (SDS), hebben we alle informatie beschikbaar om een gestandardiseerde werkplekinstructiekaart (WIK) te creëren. Door deze WIK zowel online als via app up-to-date beschikbaar te stellen, hebben uw werknemers altijd snel toegang tot de belangrijke informatie over bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), noodnummers en wat te doen bij calamiteiten. 

Voorbeeld WIK
werkplekinstructiekaart.jpg
bottom of page