Het veiligheidsinformatieblad 

Een veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet, SDS) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of mengel. Het SDS is dé methode voor het verstrekken van informatie aan de afnemers van gevaarlijke stoffen en mengsels. Het SDS komt voort uit de verplichtingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

Links en documentatie:

european parliament ..jpg