top of page

Van data naar informatie

Quintens kan uw data en SDS bestanden analyseren en betekenis geven. We geven aan de hand van de beschikbare, of uit het SDS ge-extraheerde data, advies over de omgang met de producten. Dit varieert van uitgebreide werkplekinstructiekaarten tot hulpmiddelen voor etikettering en gewenste of noodzakelijke instructies voor transport en opslag van de producten. Het ISA platform heeft al heel veel intelligente analyses beschikbaar aan de hand van praktijkgegevens en wet- en regelgeving. De toegang tot deze gegevens in het ISA platform biedt vele mogelijkheden voor maatwerk, daarover gaan we graag met u in overleg

Input: CSV file / Excelbestand of API-koppeling met ean-codes en URL naar PDF van SDS.

Output: CSV file / Excelbestand of API-koppeling met de voor gevaarlijke stoffen relevante datavelden en een set extra datavelden die gebruikt kunnen worden voor interne processen rondom het beheer en transport van gevaarlijke stoffen in uw bedrijf en de vervolgketen naar de consument.

bottom of page