Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS/SVHC/CMR) check

Door het vastleggen van chemische stoffen informatie van veiligheidsinformatiebladen (SDS), hebben we de toegang tot zeer gedetailleerde gegevens waarmee we analyses kunnen doen om bijvoorbeeld erachter te komen of producten onprettige stofjes bevatten. Daarbij is het van belang om ook te kijken naar de concentraties van dit soort stoffen, want chemische stoffen zitten overal, maar of er schade door kan onstaan voor mens of milieu is daarmee niet gezegd. We helpen klanten stoffen te identificeren waarmee ze kunnen aansturen op alternatieven of juist kunnen inzien dat de risico's laag zijn. 

Neem contact met ons op

Laan van Chartroise 166C

 3552 EZ, Utrecht

© Quintens Advies - 2021

KvK 30144232